Overzicht van de deelnemende geloofsgemeenschappen 16 november 2013

1. Het Apostolisch Genootschap
2. Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk (GKIN)
3. Orde der Minderbroeders – Kapucijnen
4. Petrus en Pauluskerk
5. Moskee El-Feth
6. Parochie de Vlaspit
7. Parochie de Vlaspit, de Bron, Montfortparochie
8. Parochie Lidwina Gerardus Majella
9  Protestantse Gemeente Tilburg e.o.
10. Ekklesia Tilburg
11. Parochie Frater Andreas/ p/a: Elimgroep
12. Liberaal Joodse Gemeente Brabant
13. Zusters van Liefde en Barachgroep
14. Boeddhistische gemeenschap
15. Nieuw Apostolische Kerk
16. Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen en Communiteit Fraters van Tilburg
17. St. Dionysiuskerk ('t Heike)
18. Evangelisch - Gereformeerde Gemeente
19. Parochie Heikant-Quirijnstok
20. Norbertijnen de Schans / Vrienden van Prémontré

Locatie en programma zijn te vinden in het
Programmaoverzicht 2013.