Overzicht van de deelnemende geloofsgemeenschappen 16 november 2013

1. Het Apostolisch Genootschap
2. Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk (GKIN)
3. Orde der Minderbroeders – Kapucijnen
4. Petrus en Pauluskerk
5. Moskee El-Feth
6. Parochie de Vlaspit
7. Parochie de Vlaspit, de Bron, Montfortparochie
8. Parochie Lidwina Gerardus Majella
9  Protestantse Gemeente Tilburg e.o.
10. Ekklesia Tilburg
11. Parochie Frater Andreas/ p/a: Elimgroep
12. Liberaal Joodse Gemeente Brabant
13. Zusters van Liefde en Barachgroep
14. Boeddhistische gemeenschap
15. Nieuw Apostolische Kerk
16. Woonzorgcentrum Joannes Zwijsen en Communiteit Fraters van Tilburg
17. St. Dionysiuskerk ('t Heike)
18. Evangelisch - Gereformeerde Gemeente
19. Parochie Heikant-Quirijnstok
20. Norbertijnen de Schans / Vrienden van Prémontré

Locatie en programma zijn te vinden in het
Programmaoverzicht 2013.

De Nacht van de Religies 2013. Wegens succes geprolongeerd!

Zaterdag 16 november is een dag om in de agenda te zetten. De Nacht van de Religies vindt dan voor de tweede keer in de geschiedenis in Tilburg plaats. Hoewel op de meeste plaatsen de 'nacht' om 19.00 uur begint, kunt u om 18.00 uur al een inlooplunch meemaken. Waar? Kijkt u zelf wat er zoal te beleven valt die avond. Een volledig programmaoverzicht en een flyer kunt vanaf de website downloaden en printen.

Door te klikken op de link Programmaoverzicht 2013 kunt u een overzicht downloaden en eventueel printen van alle activiteiten die tijdens de Nacht van de Religies van 16 november 2013 zullen plaatsvinden.

Startavond 27 augustus 2013

Op dinsdag 27 augustus2013 zal de startavond voor de Nacht van de Religies 2013 plaatsvinden. De bijeenkomst zal worden gehouden in de plaats van samenkomst van het Apostolisch Genootschap in Tilburg aan de Conservatoriumlaan 175. Aanvang 19.30 uur. Komt allen.

Nacht van de Religies 2011 een terugblik

In 2011 hebben als thema "Langs Bakens van Licht" gekozen. Er zijn foto's gemaakt bij diverse activiteiten:(met dank aan Jonneke Prins, Atie de Vos en Chantal Tieleman), we hebben een flyer en een programmaboekje gemaakt. Na afloop hebben we een verslag en evaluatie geschreven.

Persbericht

Op zaterdagavond 16 november 2013 stellen tussen 19.00 en 23.00 uur kerken, moskeeën en synagogen verspreid door Tilburg hun huizen open voor bezoekers. Zij bieden een programma aan van ongeveer 20 à 30 minuten dat gedurende de avond steeds wordt herhaald, waarin ze laten zien waar ze mee bezig zijn. Verrassingen te over!

Iedereen is welkom om deze avond van plaats naar plaats te gaan om kennis te maken met al die gemeenschappen en programma’s. Het thema van deze Nacht van de Religies is ‘Delen van het Verhaal’. In november worden de avonden langer en de dagen steeds korter. Maar in het toenemende duister presenteren deze groepen in een gemoedelijke sfeer hun programma’s van licht en hoop, ieder op eigen wijze. Er is een groot aanbod, met een grote verscheidenheid aan presentaties, thema’s en activiteiten.

Aan deze avond doen katholieke en protestantse kerken mee, kloosters, maar ook de moskee, de synagoge, Surinaamse christenen en de Indonesische en Molukse kerken. Er zal niet alleen gezongen worden in gebedshuizen, er zullen verhalen worden verteld, rituelen uitgelegd, klederdracht getoond, en u maakt wellicht het wonder mee dat u ’s avonds kunt lunchen. Zo tonen al deze groeperingen hoe zij op eigen wijze baken van licht zijn. Voor de meeste geïnteresseerden is de route tussen de verschillende plekken het best per fiets af te leggen. Deelname is gratis en u hoeft zich van te voren niet aan te melden.


En wat gebeurt er dan?

De deelnemers worden uitgenodigd om een route af te leggen langs verschillende plekken waar geloofsgemeenschappen iets voor hen hebben georganiseerd. Dat kan te voet, maar in verband met de afstand is het eigenlijk gemakkelijker om de rondgang op de fiets te doen. Als u als deelnemer meedoet, krijgt u van de organisatie een kaartje met de plekken waar de activiteiten worden georganiseerd. Op iedere plaats wordt u ontvangen en krijgt u een kort programma aangeboden van ongeveer een half uur. Er is een zeer divers aanbod.

Hoeveel plekken u bezoekt, welke route u fiets of loopt ... dat mag u allemaal zélf bepalen. Weet dat u hartelijk welkom bent en dat wij en de groepen die mee doen u graag boeiende, inspirerende momenten willen aanbieden, op deze donkere november-avond waarop de dagen steeds korter worden.

Binnenkort verschijnt op deze website een plattegrond van Tilburg waarop u kunt zien waar welke gemeenschappen meedoen.

Voor wie?

Voor wie?
De nacht van de Religies is bedoeld voor alle Tilburgers die op wat voor wijze dan ook geïnteresseerd zijn om kennis te maken met inspiratiebronnen van geloofsgemeenschappen. Misschien bent ú dat wel. Omdat u vragen heeft over geloof. Of omdat u zelf wel spiritueel bent, maar toch ook wilt weten wat anderen beweegt. Of omdat u wat wilt proeven van de verschillen tussen mensen, want we zijn toch allemaal anders. Er kunnen duizend en één redenen zijn om u mee te laten voeren langs bakens van licht tijdens de Nacht van de religies.