Persbericht

Op zaterdagavond 16 november 2013 stellen tussen 19.00 en 23.00 uur kerken, moskeeën en synagogen verspreid door Tilburg hun huizen open voor bezoekers. Zij bieden een programma aan van ongeveer 20 à 30 minuten dat gedurende de avond steeds wordt herhaald, waarin ze laten zien waar ze mee bezig zijn. Verrassingen te over!

Iedereen is welkom om deze avond van plaats naar plaats te gaan om kennis te maken met al die gemeenschappen en programma’s. Het thema van deze Nacht van de Religies is ‘Delen van het Verhaal’. In november worden de avonden langer en de dagen steeds korter. Maar in het toenemende duister presenteren deze groepen in een gemoedelijke sfeer hun programma’s van licht en hoop, ieder op eigen wijze. Er is een groot aanbod, met een grote verscheidenheid aan presentaties, thema’s en activiteiten.

Aan deze avond doen katholieke en protestantse kerken mee, kloosters, maar ook de moskee, de synagoge, Surinaamse christenen en de Indonesische en Molukse kerken. Er zal niet alleen gezongen worden in gebedshuizen, er zullen verhalen worden verteld, rituelen uitgelegd, klederdracht getoond, en u maakt wellicht het wonder mee dat u ’s avonds kunt lunchen. Zo tonen al deze groeperingen hoe zij op eigen wijze baken van licht zijn. Voor de meeste geïnteresseerden is de route tussen de verschillende plekken het best per fiets af te leggen. Deelname is gratis en u hoeft zich van te voren niet aan te melden.